Tjänstebil
Fisker Ocean

Visar variant Ocean Extreme - Visa fler varianter
Visar variant Ocean Extreme - Visa fler varianter

Så här mycket kostar Fisker Ocean Extreme som tjänstebil för anställd 2024

Baserat på bilens pris 699 000 kr och förmånsvärde 6 026 kr räknar vi ut leasingkostnad, skatter och löneavdrag.

ANNONS - för fria förmånberäkningar

Kalkylen utgår från att den anställde har en månadslön på 43 300 kr plus ett förmånsbilsavtal. Kostnaden för avtalet baseras på tjänstebilens pris, leasingavtal enligt schablon, beräknat förmånsvärde, extrautrustning, angivna rabatter samt aktuell skattesats i stockholm. Dessa parametrar kan du själv ändra i den detaljerade kalkylen, under uppgifter om Fisker Ocean Extreme.

Kalkyl anställd

Tjänstebil Fisker Ocean Extreme

Kalkylen visar hur mycket din lön skiljer före och efter du tecknat ett avtal om förmånsbil med din arbetsgivare.

Se detaljerad kalkyl för förmånstagare och gör personliga ändringar längre ner på sidan.

Se detaljerad kalkyl

Antal prisbasbelopp 12,2 st
Förmånsvärde 6 026 kr
Ordinarie månadslön 54 787 kr
Månadslön efter avtal 43 300 kr
Skatt 12 127 kr
Lön efter skatt 31 173 kr
Skillnad lön efter skatt 8 764 kr
ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Kostnad leasing för arbetsgivaren

Så här mycket kostar Fisker Ocean Extreme som tjänstebil för arbetsgivaren med lön, leasing, skatt och sociala avgifter

Kalkyl arbetsgivare

Tjänstebil Fisker Ocean Extreme

Notera att priserna är exempelpriser enligt schablon. Ett verkligt leasingavtal kommer att skilja sig något beroende på återförsäljare, dagsränta, ramavtal och leasingbolag.

Månadslön 43 300 kr
Leasing 11 710 kr
Fordonsskatt 30 kr
Moms ej avdr 1 464 kr
Soc. avgifter 15 498 kr
Totalt kostnader 72 001 kr

Arbetsgivaren får tre kostnadsändringar, närmare bestämt sociala avgifter, leasingkostnaden från leasingbolaget och fordonsskatten. De sociala avgifterna på tjänstebilen är 31,42% av bilens beräknade förmånsvärde. Just för Fisker Ocean Extreme med vald utrustning blir avgiften 1 893 kr/mån.

Leasingkostnaden varierar så klart utifrån vilket avtal företaget lyckas förhandla fram med leasingbolaget. Vi har utifrån schablon tagit fram en exempelavgift på leasing av en Fisker Ocean Extreme med 0 kr extrautrustning. Avgiften blir då 11 710 kr/mån exklusive moms. Notera också att endast 50% av moms från leasingavgifter är avdragsgill för de flesta företag.

ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Tjänstebilen en del av inkomsten

Tjänstebilens förmånsvärde blir en del av den beskattningbara inkomsten.

Ett erbjudande om tjänstebil utformas av förmånstagaren och arbetsgivaren. Beroende på vilken kostnad det innebär för arbetsgivaren att leasa eller köpa en Fisker Ocean Extreme kommer ni inbördes överens om ett lämpligt avdrag från din ordinarie lön för att kompensera för bilens kostnader. I denna kalkyl förutsätter vi att arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om ett löneavdrag, och vi avser den reducerade månadslönen efter bruttolöneavdrag när vi refererar till månadslön.

Vi räknar här på ett exempel med en person som bor i stockholm och har en månadslön på 43 300 kr. Vill du ändra dessa parametrar kan du enkelt göra detta i kalkylens grunduppgifter i tabellen nedan.

Letade du efter en annan variant?

Här är fler varianter av Fisker Ocean
Modell Pris ny bil
Ocean Sport 489 000 kr
Ocean Ultra 629 000 kr

Förmånstagaren får alltså utöver sin lön ett tjänstebilsavtal på en Fisker Ocean Extreme, med ett nypris på 699 000 kr och ett förmånsvärde på 6 026 kr/mån. Bilens förmånsvärde medför utöver lönen en extra beskattningsbar inkomst på 6 026 kr i månaden. Efter skatt på totalt 12 127 kr (kommunalskatt, statlig skatt och relevanta avdrag) kommer personen att få ut 31 173 kr i nettolön.

Den slutliga kostnaden kan variera beroende på lön, ålder, skattesats i kommunen och exempelvis om man väljer extrautrustning till bilen eller inte.

Grunduppgifter för bil och förmånstagare

Här fyller du i eventuella förändringar i grunduppgifter gällande lön, skattesats, aktuell fordonsskatt och vald extrautrustning.

Förmånsvärdet utgörs av exempelvis nybilspris, om bilen är en miljöbil eller en bensinslukare, koldioxidvärden, eventuella avdrag från förmånsvärdet enligt Skatteverkets tabeller samt fastställd fordonsskatt.

För att förenkla uträkningen utgår vi från bilens nypris, fordonsskatt och värde på extrautrustning vilka ger det beräknade förmånsvärdet. Vi utgår också från förmånstagarens inkomst, skattetabell samt gör antagandet att vederbörande är under 65 år och inte är medlem i Svenska Kyrkan.

Kan ändras efter personliga förutsättningar.
Uppgifter Fisker Ocean Extreme
Nybilspris
699 000 kr
Värde extrautrustning
kr
Inköpsrabatter
kr
Beräknat förmånsvärde 72 316 kr
Fordonsskatt
Förmånsregler
Uppgifter löntagare
Bruttolön
kr
Bruttolön, leasingkostnader, skatter och avgifter utgör för arbetsgivaren en kostnad motsvarande en månadslön på 54 787 kr.
Folkbokförd i kommun
Skattesats 29.89%

Uträkning och resultat

Här visas uträkningen baserad på grunduppgifterna du fyllt i ovan

Kalkyl tjänstebil Fisker Ocean Extreme
Inkomstår 2024
Årslön efter bruttolöneavdrag 519 600 kr
Förmånsvärde Fisker Ocean Extreme 72 316 kr
Sammanlagd förvärvsinkomst 591 916 kr
Grundavdrag -16 800 kr
Fastställd förvärvsinkomst 575 100 kr
Skatteuträkning
Kommunal inkomstskatt 171 494 kr
Statlig inkomstskatt 10 380 kr
Allmän pensionsavgift 0 kr
Begravningsavgift 373 kr
Public service-avgift 1 327 kr
Skattereduktion för allmän pensionsavgift - 0 kr
Jobbskatteavdrag -36 545 kr
Skattereduktion för förvärvsinkomst -1 500 kr
Slutlig skatt 145 529 kr
Resultat per månad
Lön efter skatt 31 173 kr

Lön efter skatt anger vilket belopp som utbetalas månadsvis efter att arbetsgivaren gjort bruttolöneavdrag baserat på förmånsbilens kostnader samt betalat inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för samtliga beskattningsbara inkomster. Vi tar i beräkningen inte hänsyn till om löntagaren har andra förmåner eller avdrag, eller berörs av arbetsmarknadsmässiga undantag eller andra omständigheter som påverkar skatteuträkning.

Vill du se fler bilar?

Vi har över 3000 andra bilar med tjänstebilskalkyl. Gå till modellväljaren för att hitta fler bilar med beräkning av förmånsvärde och kostnader.

Hitta tjänstebil

Summering

Kalkylen visar att man med en Fisker Ocean Extreme som tjänstebil och en månadslön på 43 300 kr/mån får ett totalt skatteavdrag på 12 127 kr/månad. Kvar till kontant utbetalning är då 31 173 kr/månad.

Vilken tjänstebil och hur mycket du eventuellt måste sänka din bruttolön när du väljer tjänstebil är en överenskommelse du måste göra med din arbetsgivare.

ANNONS - för fria förmånberäkningar
ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Se hur vi har räknat ut förmånsvärdet

Vi har gjort en separat kalkyl för hur man får fram förmånsvärdet för Fisker Ocean Extreme. Klicka för att komma till förmånsberäkningen.

Se förmånsberäkning

Vanliga frågor om Fisker Ocean Extreme

ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Hur mycket kostar en Fisker Ocean Extreme företaget?

En Fisker Ocean Extreme som tjänstebil kostar företaget c:a 13 173 kr per månad och innefattar leasingavgifter, försäkring och räntekostnader. Utöver detta tillkommer fordonsskatt på 360 kr och sociala avgifter.

Hur mycket kostar det att ha en Fisker Ocean Extreme som tjänstebil?

En Fisker Ocean Extreme som tjänstebil kostar den anställde extra skatt på bilens förmånsvärde. Vid en månadslön på 43 300 kr och en Fisker Ocean Extreme som förmånsbil har den anställde uppskattningsvis kvar 31 173 kr efter skatt.

Vad kostar leasing av en Fisker Ocean Extreme för företaget?

En Fisker Ocean Extreme kostar uppskattningsvis 11 710 kr/mån i leasingavgift. Moms tillkommer, vilken för de flesta företag är till 50% avdragsgill.

Om informationen som visas

Förmånsvärde.se reserverar sig för eventuella fel i uträkning av förmånsvärde, skatteavdrag, löneuppgifter eller priser på omnämnda fordon. Medan vi oftast har rätt kan det också hända att vi har fel, och därför bör du vända dig till återförsäljare och Skatteverket för att säkerställa förmånsvärden, skatt och nybilspriser innan informationen på förmånsvärde.se används som beslutsunderlag.

Notera att du alltid bör kontrollera att fordonsskatt och extrautrustning är korrekt angiven innan du tar ut ett riktigt förmånsvärde.

Har du hittat något som är fel på sidan? Vi vill hemskt gärna veta detta, och det skulle vara en stor hjälp för oss om du skickar ett mail till info@förmånsvärde.se och beskriver felet för oss.