Beräkna förmånsvärde

Så räknar du ut förmånsvärdet för din förmånsbil

Här visar vi hur du beräknar förmånsvärde för just din tjänstebil utifrån pris, biltyp och andra relevanta egenskaper som en bilmodell har.
ANNONS - för fria förmånberäkningar
Hur räknar man ut förmånsvärdet på en bil?

Förmånsvärdet på en tjänstebil baseras en rad olika faktorer, och följande punkter är relevanta vid beräkning av det förmånsgrundande värdet på bilen.

Förmånsgrundande faktorer

  • Bilens nypris
  • Extrautrustning
  • Bilens bränsletyp, exempelvis om den klassas som miljöbil
  • Om brukaren använder bilen minst 3000 mil i tjänsten
  • Bilens fordonsskatt
Beräkning av förmånsvärde
ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda
Vill du att vi räknar ut förmånsvärdet till dig?

Varför räkna själv när man kan visa det beräknade förmånsvärdet för bilen direkt. Vi visar beräknat förmånsvärde på över 3000 bilmodeller här på förmånsvärde.se. Välj bilmodell och se förmånsvärde.

Visa bilmodeller

Vad är förmånsvärde och hur påverkar det mig?

Tjänstebilen har ett beskattningsbart värde

Om du har en förmånsbil eller en tjänstebil genom jobbet och inte uteslutande använder den i tjänsten, innebär det oftast att den är en skattepliktig förmån. Det betyder att du är skyldig att betala inkomstskatt på det värde som bilen representerar eftersom det är något av värde som din arbetsgivare ger dig.

Det finns dock undantag, exempelvis om bilen används privat i ringa omfattning, dvs om bilen körs maximalt 100 mil per år, och inte mer än vid 10 tillfällen per år. Detta måste då styrkas genom att tillhandahålla en enligt Skatteverket korrekt körjournal.

Reglerna förändras
Reglerna för hur förmånsvärdet räknas ut ändras också emellanåt. Exempelvis förändrades förmånsreglerna för tjänstebilar den 1 juli 2021. Du kan läsa mer om hur dessa regelförändringar påverkar dig i vår artikel om det nya beräkningssättet för bilförmån här:
Nya regler för bilars förmånsvärde

Vilka bilar har bäst förmånsvärde?

I huvudsak är det bilens pris som påverkar hur förmånsvärdet blir. Ju dyrare bil, desto högre förmånsvärde. Regeringen har dock sedan flera år gjort satsningar på skattelättningar för miljöbilar i allmänhet, och elbilar i synnerhet. Genom att påverka reglerna för hur mycket koldioxidutsläppen påverkar förmånsvärdet har också förmånsvärdet för elbilar blivit mycket attraktivt för en förmånstagare, eftersom man då slipper undan med en drastiskt sänkt förmånsskatt jämfört med en traditionell bil med diesel- eller bensinmotor.

Dessa skillnader i kostnad både för arbetsgivare och löntagare ser man om man jämför förmånskalkyler mellan exempelvis elbilar och bensinbilar. Du kan se ett urval av modeller att prova med här nedan.

Det är huvudsakligen bilens nypris och värdet på extrautrustningen som avgör hur stort förmånsvärdet blir. Kort sagt är det så att ju dyrare bilen är, desto större blir också förmånsvärdet. Sedan finns exempelvis också faktorerna bränsletyp och fordonsskatt som kan påverka förmånsvärdet i både positiv och negativ riktning. Ett fordon av typen Elbil kommer att få en s.k. prisjustering i Skatteverkets prislistor vilket ger ett kraftigt nedsatt förmånsgrundande pris, medan reglerna för Bonus/Malus medför att en bil med stort koldioxidutsläpp får en kraftig höjning av fordonsskatten, som i sin tur även påverkar förmånsvärdet.

Tillvägagångssätt

Vi utgår från en exempelberäkning baserad på en bil som har ett nybilspris på 357 000 kr inklusive moms. Exemplet innefattar förmånsreglerna som infördes 1 juli 2021. Läs mer om detta här . Vi låter bilen extrautrustas till ett värde av 43 000 kr, och noterar att bilen har en uträknad fordonsskatt på 5 762 kr. Bilen har också en prisjustering på - 22 000 kr enligt Skatteverkets tabeller.

Prisbasbeloppsdelen
Första steget är att ta ut prisbasbeloppsdelen. Detta är en fast avgiftsdel som utgörs av 29% av ett prisbasbelopp. Summerat blir denna del 47 600 kr * 0,29 = 13 804 kr.

Räntedelen
Vi tar sedan ut räntedelen. Här behöver vi först ta reda på bilens förmånsgrundande pris, vilket är summan av nybilspriset, eventuell prisjustering, och värdet av bilens extrautrustning. Räntedelen utgörs sedan utgörs av det förmånsgrundande priset multiplicerat med 70% av statslåneräntan plus 0,01. Exemplet ger då 378 000 kr * (0.005 * 0,70 + 0,01) = 5 103 kr.

Prisdelen
Prisdelen utgörs av 13% av det förmånsgrundande priset.
Vår exempelbil ger då 378 000 * 0,13 = 49 140 kr.

Skattedelen
Skattedelen består i sin helhet av fordonets debiterade fordonsskatt, och adderas direkt till förmånsvärdet. Fordonsskatten i sig baseras på regler i Bonus/Malus, och är en avvägning av flera parametrar som bilens utsläpp och miljöbilsteknik. Detta ger 5 762 kr för exempelbilen.

Reducering för brukande i tjänsten
Om bilen körs 3000 mil eller mer i tjänsten ger detta rätt till 25% nedsättning av det totala förmånsvärdet. Om brukaren uppfyller detta kriterium skulle reduktionen bli 18 452 kr. I exemplet räknar vi dock inte med detta.

Summering

Summering prisdelar förmånsvärde
Förmånsdel Belopp
Prisbasbeloppsdel 13 804 kr
Räntedel 5 103 kr
Prisdel 49 140 kr
Fordonsskattedel 5 762 kr
Totalt förmånsvärde 73 809 kr

Redan uträknat till dig

Som tur är behöver man inte räkna ut detta själv, utan vi på förmånsvärde.se har redan gjort det åt dig. Klicka här för att hitta bilen du är intresserad av.

Hitta bil och förmånsvärde