Regler för bilars förmånsvärde

Den 1 juli 2021 införde regeringen ändrade regler för att beräkna förmånsvärde på tjänstebil. Under 2022 kommer ytterligare en ny uppsättning regler som påverkar förmånsvärdena.
ANNONS - för fria förmånberäkningar

Ändrade regler för förmånsberäkning 1 juni 2022

Regeringen föreslår ännu en förändring av förmånsreglerna. Men denna gången blir det kanske enklare? Förändringen påverkar alla anställda som har en tjänstebil genom arbetsgivaren.

Regeringen har i sin höstbudget uttryckt att reglerna för förmånsvärdesberäkning ska uppdateras enligt det system Skatteverket tidigare föreslagit. Systemet är enklare än det som för tillfället gäller, och introducerar ett schablonavdrag för elbilar och laddhybrider. Reglerna föreslås börja gälla för alla personbilar som registreras i trafik från och med 1 juni 2022.

Elbilar föreslås få ett avdrag från sitt förmånsgrundande pris med 350 000 kr, där avdraget inte får överstiga 50% av bilens nypris.

Laddhybrider får ett avdrag på 130 000 kr, och så kallade elhybrider (delvis eldrivna fordon utan extern laddning) föreslås få ett avdrag på maximalt 70 000 kr. I Skatteverkets förslag finns det även direktiv och avdrag för exempelvis gasbilar och bilar med bränslecellsteknik.

Sammantaget ger detta ett enklare system för att beräkna avdrag från förmånsvärdet på miljöbilar, och man slipper helt de minst sagt underliga reglerna som grundat sig på att hitta för en miljöbil jämförbara icke-miljöbilar och utgå från deras värdering. I takt med att biltillverkarna producerade fler och fler miljöbilar som inte längre baserades på modeller med traditionella drivlinor med bensin och diesel blev detta närmare ohållbart och till synes godtyckligt då Skatteverket skulle etablera nedsättningar av förmånsvärdena för el- och hybridbilar.

Mer detaljer om detta kommer att publiceras här på förmånsvärde.se, och du kommer att kunna se beräkning av förmånsvärde enligt de nya reglerna när detaljerna kring beräkningen blir klara och regeringen ger besked om införseln av de nya reglerna. Tills vidare kan du se alla beräknade förmånsvärden enligt 2021 års regler i våra förmånsberäkningar.

Vill du att vi räknar ut förmånsvärdet till dig?

Varför räkna själv när man kan visa det beräknade förmånsvärdet för bilen direkt. Vi visar beräknat förmånsvärde på över 3000 bilmodeller här på förmånsvärde.se. Välj bilmodell och se förmånsvärde.

Visa bilmodeller

Ändrade förmånsvärden 1 juli 2021

2021-07-01: Förslaget genomförs

Onsdagen den 2/6 2021 röstade en majoritet i riksdagen för proposition 2020/21:156. Detta innebar att den justerade beräkningen av förmånsvärden genomfördes den 1 juli 2021.

Med de nya reglerna 2021 för beräkning av förmånsvärde får majoriteten av alla svenskar med tjänstebil eller förmånsbil genom arbetsgivaren en höjning av förmånsvärdet med tusentals kronor per år. Vi visar här hur förmånsvärdet på en tjänstebil förändras på grund av de nya reglerna 1 juli 2021, och vilka delar som ändras och påverkar det nya förmånsvärdet.

Reglerna som lagförändringen innebär kommer att påverka alla förmånstagare som registrerar sin tjänstebil i trafik efter 1 juli 2021. Läs mer om hur beräkningen går till i 'Så räknar du ut förmånsvärdet för din förmånsbil'

75% av alla bilmodeller får en höjning 2021

Tittar man på alla personbilar med ett nypris i intervallet 150 000 till 500 000 kr så medför de nya reglerna en genomsnittlig höjning av förmånsvärdet på hela 13 655 kr per år. Justeringen av reglerna sägs göras för att förmånsvärdet "bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil", och "ta hänsyn till en bils genomsnittliga värdeminskning på ett mer korrekt sätt" . Mer konkret utgör lagen en förändring av hur de ränterelaterade och prisrelaterade delarna av uträkningen går till.

Tittar man på alla personbilar (ej lätt lastbil) i vår databas med modellår 2021 ser man att 75% av modellerna får en höjning, närmare bestämt 1 965 av totalt 2 597 tillgängliga modeller.

Foto: Miljöpartiet. Licens: Creative Commons
ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt
ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Kalkyl och exempel på beräkning av förmånsvärde

Här gör vi en kalkyl på två exempel av bilar som har olika nybilspriser, en med relativt lågt pris och en med högt pris. Man ser då i beräkningen hur bilmodellerna får relativt ökat eller minskat förmånsvärde med anledning av de nya reglerna för förmånsbilar.

Den ränterelaterade delen av förmånsreglerna

"Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till bilmodellens nybilspris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 0,01"

Det innebär att denna del av förmånsvärdet generellt blir högre jämfört med tidigare, eftersom förslaget i realiteten bara höjer andelen av nybilspriset som ska representera den så kallade lånedelen. Som exempel har en Volvo V60 B3 Bensin Momentum i dagsläget en räntedel på 1256 kr. Denna del kommer att höjdes till 4522 kr den 1 juli 2021, vilket är en ökning med 260%.

Den prisrelaterade delen av förmånsreglerna

"Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 13 procent av bilmodellens nybilspris"

Denna förändring innebär att man värderar prisdelen linjärt och ger alla bilar en prisrelaterad del på 13% av nybilspriset. Tidigare har man värderat den prisrelaterade delen i två nivåer - en del på 9% av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp, och en del på 20% av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Räknesättet för den prisrelaterade delen påverkar därför bilens förmånsvärde olika beroende på hur stort nybilspris den har. En bil med lägre pris får generellt en högre prisrelaterad del, medan en dyrare bil får en lägre prisrelaterad del jämfört med tidigare regler.

Om vi använder vår Volvo som exempel igen så ser vi att den prisrelaterade delen ökar från 30 150 kr till 43 550 kr, vilket är en ökning med 44%.

Det totala beloppet

Det totala förmånsvärdet är en sammanslagning av 4 olika delar.

  • Prisbasbeloppsdelen
  • Räntedelen
  • Prisdelen
  • Fordonsskattedelen

Se förmånsvärde

Sök bland bilmärken och modeller. Vi har räknat ut det för alla modeller.

Sök bilmodell

I vårt exempel med Volvo V60 B3 Bensin Momentum får vi följande sammanställning av förmånsvärdet.

Volvo V60 B3 Bensin Momentum - Skillnad 2021
Förmånsdel Före regeländring Efter regeländring Förändring
Prisbasbeloppsdel 13 804 kr 13 804 kr 0%
Räntedel 1 256 kr 4 522 kr 260%
Prisdel 30 150 kr 43 550 kr 44%
Fordonsskattedel 5 762 kr 5 762 kr 0%
Totalt förmånsvärde 50 972 kr 67 638 kr 33%

Som jämförelse får en bil med högt nybilspris tvärtom en sänkning av det totala förmånsvärdet. Man ser exempelvis för Mercedes Benz Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-dörrars Coupé att vi får följande sammanställning av förmånsvärdet.

Mercedes Benz Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-dörrars Coupé - Skillnad 2021
Förmånsdel Före regeländring Efter regeländring Förändring
Prisbasbeloppsdel 13 804 kr 13 804 kr 0%
Räntedel 6 356 kr 22 882 kr 260%
Prisdel 299 730 kr 220 350 kr -26%
Fordonsskattedel 16 569 kr 16 569 kr 0%
Totalt förmånsvärde 336 459 kr 273 605 kr -19%

Vanliga frågor om förmånsvärde

Hur räknar man ut förmånsvärdet på en bil?

Förmånsvärdet räknas ut genom att först addera inköpspris och värdet av extrautrustning för att få det förmånsgrundande priset. Utifrån detta beräknar man sedan 4 olika delar av förmånsvärdet med en rad olika parametrar - prisbasbeloppsdelen, räntedelen, prisdelen och skattedelen. Flera av delarnas storlek är beroende på bilens utformning ur miljöperspektiv, vilket medför att miljöbilar får ett lägre förmånsvärde medan traditionella bilar med förbränningsmotor får ett högre förmånsvärde. Läs mer i 'Så räknar du ut förmånsvärdet för din förmånsbil'.

Jag har en förmånsbil genom jobbet. Kommer jag att få höjt förmånsvärde nu?

Nej. Den nya lagändringen påverkar bara nya bilar som registreras i trafik efter 1 juli 2021. Har du en förmånsbil som är registrerad innan detta datum gäller de gamla reglerna även efter 1 juli. Läs mer här

Vilka bilar får höjt förmånsvärde 1 juli 2021?

De bilar som har ett förmånsgrundande pris på ungefär upp till 650 000 kr kommer att få en höjning av sitt beräknade förmånsvärde. De bilar som har ett förmånsgrundande pris som är högre än 650 000 kommer att få ett sänkt förmånsvärde och därmed också lägre förmånsbeskattning jämfört med tidigare regler.

Om jag köper en elbil som kostar över 650 000 kr, får den också ett sänkt förmånsvärde?

Nej. Elbilar har ett förmånsgrundande pris som är justerat för att matcha jämförbara bilmodeller utan miljöbilsteknik. Därför är deras förmånsgrundande pris lägre än bilens inköpspris, vilket innebär att elbilen ofta får ett förhöjt förmånsvärde även om den kostar över 650 000 kr.

När införs de nya förmånsreglerna för tjänstebilar?

De nya reglerna röstades igenom i Riksdagen den 2 juni, och trädde i kraft 1 juli 2021. Det innebär att de gäller för alla förmånsbilar som registreras i trafik från och med 1 juli 2021.

Är det fortfarande lönsamt att ha tjänstebil?

Med de nya regleländringarna kommer det att bli mindre lönsamt att ha tjänstebil i prisområdet upp till 650 000 kr. Bilar med nybilspris över 650 000 kommer att bli mer lönsamt skattemässigt jämförbart med tidigare regler. Billigare och dyrare förmånsbilar kommer dock efter ändringen att vara jämlikt beskattade, d.v.s förmånsvärde och förmånsskatt kommer att vara proportionella mot bilens värde.

ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt
ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Se fler beräkningar

Vill du se fler beräkningar av förmånsvärden och hur de skiljer sig åt före och efter regeländringarna? Sök upp ett fordon och välj bilmodell så får du en jämförelse av förmånsvärdet.

Till bilmodellerna

Källor: Skatteverket och Regeringskansliet.