Tjänstebil
Volkswagen California

Visar variant California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 - Visa fler varianter
Visar variant California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 - Visa fler varianter

Så här mycket kostar Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 som tjänstebil för anställd 2024

Baserat på bilens pris 826 400 kr och förmånsvärde 12 289 kr räknar vi ut leasingkostnad, skatter och löneavdrag.

ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Kalkylen utgår från att den anställde har en månadslön på 47 546 kr plus ett förmånsbilsavtal. Kostnaden för avtalet baseras på tjänstebilens pris, leasingavtal enligt schablon, beräknat förmånsvärde, extrautrustning, angivna rabatter samt aktuell skattesats i stockholm. Dessa parametrar kan du själv ändra i den detaljerade kalkylen, under uppgifter om Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7.

Kalkyl anställd

Tjänstebil Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7

Kalkylen visar hur mycket din lön skiljer före och efter du tecknat ett avtal om förmånsbil med din arbetsgivare.

Se detaljerad kalkyl för förmånstagare och gör personliga ändringar längre ner på sidan.

Se detaljerad kalkyl

Antal prisbasbelopp 14,4 st
Förmånsvärde 12 289 kr
Ordinarie månadslön 62 319 kr
Månadslön efter avtal 47 546 kr
Skatt 17 369 kr
Lön efter skatt 30 177 kr
Skillnad lön efter skatt 13 534 kr
ANNONS - för fria förmånberäkningar

Kostnad leasing för arbetsgivaren

Så här mycket kostar Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 som tjänstebil för arbetsgivaren med lön, leasing, skatt och sociala avgifter

Kalkyl arbetsgivare

Tjänstebil Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7

Notera att priserna är exempelpriser enligt schablon. Ett verkligt leasingavtal kommer att skilja sig något beroende på återförsäljare, dagsränta, ramavtal och leasingbolag.

Månadslön 47 546 kr
Leasing 13 826 kr
Fordonsskatt 0 kr
Moms ej avdr 1 728 kr
Soc. avgifter 18 800 kr
Totalt kostnader 81 900 kr

Arbetsgivaren får tre kostnadsändringar, närmare bestämt sociala avgifter, leasingkostnaden från leasingbolaget och fordonsskatten. De sociala avgifterna på tjänstebilen är 31,42% av bilens beräknade förmånsvärde. Just för Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 med vald utrustning blir avgiften 3 861 kr/mån.

Leasingkostnaden varierar så klart utifrån vilket avtal företaget lyckas förhandla fram med leasingbolaget. Vi har utifrån schablon tagit fram en exempelavgift på leasing av en Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 med 0 kr extrautrustning. Avgiften blir då 13 826 kr/mån exklusive moms. Notera också att endast 50% av moms från leasingavgifter är avdragsgill för de flesta företag.

ANNONS - för fria förmånberäkningar

Tjänstebilen en del av inkomsten

Tjänstebilens förmånsvärde blir en del av den beskattningbara inkomsten.

Ett erbjudande om tjänstebil utformas av förmånstagaren och arbetsgivaren. Beroende på vilken kostnad det innebär för arbetsgivaren att leasa eller köpa en Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 kommer ni inbördes överens om ett lämpligt avdrag från din ordinarie lön för att kompensera för bilens kostnader. I denna kalkyl förutsätter vi att arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om ett löneavdrag, och vi avser den reducerade månadslönen efter bruttolöneavdrag när vi refererar till månadslön.

Vi räknar här på ett exempel med en person som bor i stockholm och har en månadslön på 47 546 kr. Vill du ändra dessa parametrar kan du enkelt göra detta i kalkylens grunduppgifter i tabellen nedan.

Letade du efter en annan variant?

Här är fler varianter av Volkswagen California
Modell Pris ny bil
California 6.1 Beach 2,0 l TDI SCR 110 kW manuell, SHCDF1 689 500 kr
California 6.1 Beach 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCDF7 726 700 kr
California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW manuell, SHCWF1 792 500 kr

Förmånstagaren får alltså utöver sin lön ett tjänstebilsavtal på en Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7, med ett nypris på 826 400 kr och ett förmånsvärde på 12 289 kr/mån. Bilens förmånsvärde medför utöver lönen en extra beskattningsbar inkomst på 12 289 kr i månaden. Efter skatt på totalt 17 369 kr (kommunalskatt, statlig skatt och relevanta avdrag) kommer personen att få ut 30 177 kr i nettolön.

Den slutliga kostnaden kan variera beroende på lön, ålder, skattesats i kommunen och exempelvis om man väljer extrautrustning till bilen eller inte.

Grunduppgifter för bil och förmånstagare

Här fyller du i eventuella förändringar i grunduppgifter gällande lön, skattesats, aktuell fordonsskatt och vald extrautrustning.

Förmånsvärdet utgörs av exempelvis nybilspris, om bilen är en miljöbil eller en bensinslukare, koldioxidvärden, eventuella avdrag från förmånsvärdet enligt Skatteverkets tabeller samt fastställd fordonsskatt.

För att förenkla uträkningen utgår vi från bilens nypris, fordonsskatt och värde på extrautrustning vilka ger det beräknade förmånsvärdet. Vi utgår också från förmånstagarens inkomst, skattetabell samt gör antagandet att vederbörande är under 65 år och inte är medlem i Svenska Kyrkan.

Kan ändras efter personliga förutsättningar.
Bör fyllas i för att ge korrekt beräkning.
Uppgifter Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7
Nybilspris
Prisökning +9.33 %
826 400 kr
Värde extrautrustning
kr
Inköpsrabatter
kr
Beräknat förmånsvärde 147 469 kr
Fordonsskatt
Förmånsregler
Uppgifter löntagare
Bruttolön
kr
Bruttolön, leasingkostnader, skatter och avgifter utgör för arbetsgivaren en kostnad motsvarande en månadslön på 62 319 kr.
Folkbokförd i kommun
Skattesats 29.89%

Uträkning och resultat

Här visas uträkningen baserad på grunduppgifterna du fyllt i ovan

Kalkyl tjänstebil Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7
Inkomstår 2024
Årslön efter bruttolöneavdrag 570 552 kr
Förmånsvärde Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 147 469 kr
Sammanlagd förvärvsinkomst 718 021 kr
Grundavdrag -16 800 kr
Fastställd förvärvsinkomst 701 200 kr
Skatteuträkning
Kommunal inkomstskatt 209 097 kr
Statlig inkomstskatt 35 600 kr
Allmän pensionsavgift 0 kr
Begravningsavgift 455 kr
Public service-avgift 1 327 kr
Skattereduktion för allmän pensionsavgift - 0 kr
Jobbskatteavdrag -36 545 kr
Skattereduktion för förvärvsinkomst -1 500 kr
Slutlig skatt 208 434 kr
Resultat per månad
Lön efter skatt 30 177 kr

Lön efter skatt anger vilket belopp som utbetalas månadsvis efter att arbetsgivaren gjort bruttolöneavdrag baserat på förmånsbilens kostnader samt betalat inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för samtliga beskattningsbara inkomster. Vi tar i beräkningen inte hänsyn till om löntagaren har andra förmåner eller avdrag, eller berörs av arbetsmarknadsmässiga undantag eller andra omständigheter som påverkar skatteuträkning.

Vill du se fler bilar?

Vi har över 3000 andra bilar med tjänstebilskalkyl. Gå till modellväljaren för att hitta fler bilar med beräkning av förmånsvärde och kostnader.

Hitta tjänstebil

Summering

Kalkylen visar att man med en Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 som tjänstebil och en månadslön på 47 546 kr/mån får ett totalt skatteavdrag på 17 369 kr/månad. Kvar till kontant utbetalning är då 30 177 kr/månad.

Vilken tjänstebil och hur mycket du eventuellt måste sänka din bruttolön när du väljer tjänstebil är en överenskommelse du måste göra med din arbetsgivare.

ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda
ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Se hur vi har räknat ut förmånsvärdet

Vi har gjort en separat kalkyl för hur man får fram förmånsvärdet för Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7. Klicka för att komma till förmånsberäkningen.

Se förmånsberäkning

Vanliga frågor om Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7

ANNONS - för fria förmånberäkningar

Hur mycket kostar en Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 företaget?

En Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 som tjänstebil kostar företaget c:a 15 554 kr per månad och innefattar leasingavgifter, försäkring och räntekostnader. Utöver detta tillkommer fordonsskatt och sociala avgifter.

Hur mycket kostar det att ha en Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 som tjänstebil?

En Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 som tjänstebil kostar den anställde extra skatt på bilens förmånsvärde. Vid en månadslön på 47 546 kr och en Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 som förmånsbil har den anställde uppskattningsvis kvar 30 177 kr efter skatt.

Vad kostar leasing av en Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 för företaget?

En Volkswagen California 6.1 Ocean pop-up roof 2,0 l TDI SCR 110 kW automat, SHCWF7 kostar uppskattningsvis 13 826 kr/mån i leasingavgift. Moms tillkommer, vilken för de flesta företag är till 50% avdragsgill.

Om informationen som visas

Förmånsvärde.se reserverar sig för eventuella fel i uträkning av förmånsvärde, skatteavdrag, löneuppgifter eller priser på omnämnda fordon. Medan vi oftast har rätt kan det också hända att vi har fel, och därför bör du vända dig till återförsäljare och Skatteverket för att säkerställa förmånsvärden, skatt och nybilspriser innan informationen på förmånsvärde.se används som beslutsunderlag.

Notera att du alltid bör kontrollera att fordonsskatt och extrautrustning är korrekt angiven innan du tar ut ett riktigt förmånsvärde.

Har du hittat något som är fel på sidan? Vi vill hemskt gärna veta detta, och det skulle vara en stor hjälp för oss om du skickar ett mail till info@förmånsvärde.se och beskriver felet för oss.