Tjänstebil
Nissan Qashqai

Visar variant Qashqai 140 6MT 2WD Visia - Visa fler varianter
Visar variant Qashqai 140 6MT 2WD Visia - Visa fler varianter

Så här mycket kostar Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia som tjänstebil för anställd 2023

Baserat på bilens pris 281 000 kr och förmånsvärde 5 505 kr räknar vi ut leasingkostnad, skatter och löneavdrag.

ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Kalkylen utgår från att den anställde har en månadslön på 29 366 kr plus ett förmånsbilsavtal. Kostnaden för avtalet baseras på tjänstebilens pris, leasingavtal enligt schablon, beräknat förmånsvärde, extrautrustning, angivna rabatter samt aktuell skattesats i stockholm. Dessa parametrar kan du själv ändra i den detaljerade kalkylen, under uppgifter om Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia.

Kalkyl anställd

Tjänstebil Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia

Kalkylen visar hur mycket din lön skiljer före och efter du tecknat ett avtal om förmånsbil med din arbetsgivare.

Se detaljerad kalkyl för förmånstagare och gör personliga ändringar längre ner på sidan.

Se detaljerad kalkyl

Antal prisbasbelopp 5,4 st
Förmånsvärde 5 505 kr
Ordinarie månadslön 35 249 kr
Månadslön efter avtal 29 366 kr
Skatt 7 174 kr
Lön efter skatt 22 192 kr
Skillnad lön efter skatt 5 781 kr
ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Kostnad leasing för arbetsgivaren

Så här mycket kostar Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia som tjänstebil för arbetsgivaren med lön, leasing, skatt och sociala avgifter

Kalkyl arbetsgivare

Tjänstebil Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia

Notera att priserna är exempelpriser enligt schablon. Ett verkligt leasingavtal kommer att skilja sig något beroende på återförsäljare, dagsränta, ramavtal och leasingbolag.

Månadslön 29 366 kr
Leasing 4 767 kr
Fordonsskatt 640 kr
Moms ej avdr 596 kr
Soc. avgifter 10 956 kr
Totalt kostnader 46 324 kr

Arbetsgivaren får tre kostnadsändringar, närmare bestämt sociala avgifter, leasingkostnaden från leasingbolaget och fordonsskatten. De sociala avgifterna på tjänstebilen är 31,42% av bilens beräknade förmånsvärde. Just för Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia med vald utrustning blir avgiften 1 729 kr/mån.

Leasingkostnaden varierar så klart utifrån vilket avtal företaget lyckas förhandla fram med leasingbolaget. Vi har utifrån schablon tagit fram en exempelavgift på leasing av en Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia med 0 kr extrautrustning. Avgiften blir då 4 767 kr/mån exklusive moms. Notera också att endast 50% av moms från leasingavgifter är avdragsgill för de flesta företag.

ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Tjänstebilen en del av inkomsten

Tjänstebilens förmånsvärde blir en del av den beskattningbara inkomsten.

Ett erbjudande om tjänstebil utformas av förmånstagaren och arbetsgivaren. Beroende på vilken kostnad det innebär för arbetsgivaren att leasa eller köpa en Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia kommer ni inbördes överens om ett lämpligt avdrag från din ordinarie lön för att kompensera för bilens kostnader. I denna kalkyl förutsätter vi att arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om ett löneavdrag, och vi avser den reducerade månadslönen efter bruttolöneavdrag när vi refererar till månadslön.

Vi räknar här på ett exempel med en person som bor i stockholm och har en månadslön på 29 366 kr. Vill du ändra dessa parametrar kan du enkelt göra detta i kalkylens grunduppgifter i tabellen nedan.

Förmånstagaren får alltså utöver sin lön ett tjänstebilsavtal på en Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia, med ett nypris på 281 000 kr och ett förmånsvärde på 5 505 kr/mån. Bilens förmånsvärde medför utöver lönen en extra beskattningsbar inkomst på 5 505 kr i månaden. Efter skatt på totalt 7 174 kr (kommunalskatt, statlig skatt och relevanta avdrag) kommer personen att få ut 22 192 kr i nettolön.

Den slutliga kostnaden kan variera beroende på lön, ålder, skattesats i kommunen och exempelvis om man väljer extrautrustning till bilen eller inte.

Grunduppgifter för bil och förmånstagare

Här fyller du i eventuella förändringar i grunduppgifter gällande lön, skattesats, aktuell fordonsskatt och vald extrautrustning.

Förmånsvärdet utgörs av exempelvis nybilspris, om bilen är en miljöbil eller en bensinslukare, koldioxidvärden, eventuella avdrag från förmånsvärdet enligt Skatteverkets tabeller samt fastställd fordonsskatt.

För att förenkla uträkningen utgår vi från bilens nypris, fordonsskatt och värde på extrautrustning vilka ger det beräknade förmånsvärdet. Vi utgår också från förmånstagarens inkomst, skattetabell samt gör antagandet att vederbörande är under 65 år och inte är medlem i Svenska Kyrkan.

Kan ändras efter personliga förutsättningar.
Uppgifter Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia
Nybilspris
Prisökning +8.62 %
281 000 kr
Värde extrautrustning
kr
Inköpsrabatter
kr
Beräknat förmånsvärde 66 070 kr
Fordonsskatt
Förmånsregler
Uppgifter löntagare
Bruttolön
kr
Bruttolön, leasingkostnader, skatter och avgifter utgör för arbetsgivaren en kostnad motsvarande en månadslön på 35 249 kr.
Folkbokförd i kommun
Skattesats 29.89%

Uträkning och resultat

Här visas uträkningen baserad på grunduppgifterna du fyllt i ovan

Kalkyl tjänstebil Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia
Inkomstår 2023
Årslön efter bruttolöneavdrag 352 392 kr
Förmånsvärde Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia 66 070 kr
Sammanlagd förvärvsinkomst 418 462 kr
Grundavdrag -15 400 kr
Fastställd förvärvsinkomst 403 000 kr
Skatteuträkning
Kommunal inkomstskatt 120 174 kr
Allmän pensionsavgift 28 214 kr
Begravningsavgift 261 kr
Public service-avgift 1 327 kr
Skattereduktion för allmän pensionsavgift -28 214 kr
Jobbskatteavdrag -33 253 kr
Skattereduktion för förvärvsinkomst -1 500 kr
Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster - 917 kr
Slutlig skatt 86 092 kr
Resultat per månad
Lön efter skatt 22 192 kr

Lön efter skatt anger vilket belopp som utbetalas månadsvis efter att arbetsgivaren gjort bruttolöneavdrag baserat på förmånsbilens kostnader samt betalat inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för samtliga beskattningsbara inkomster. Vi tar i beräkningen inte hänsyn till om löntagaren har andra förmåner eller avdrag, eller berörs av arbetsmarknadsmässiga undantag eller andra omständigheter som påverkar skatteuträkning.

Vill du se fler bilar?

Vi har över 3000 andra bilar med tjänstebilskalkyl. Gå till modellväljaren för att hitta fler bilar med beräkning av förmånsvärde och kostnader.

Hitta tjänstebil

Summering

Kalkylen visar att man med en Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia som tjänstebil och en månadslön på 29 366 kr/mån får ett totalt skatteavdrag på 7 174 kr/månad. Kvar till kontant utbetalning är då 22 192 kr/månad.

Vilken tjänstebil och hur mycket du eventuellt måste sänka din bruttolön när du väljer tjänstebil är en överenskommelse du måste göra med din arbetsgivare.

ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt
ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Se hur vi har räknat ut förmånsvärdet

Vi har gjort en separat kalkyl för hur man får fram förmånsvärdet för Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia. Klicka för att komma till förmånsberäkningen.

Se förmånsberäkning

Vanliga frågor om Nissan Qashqai 140 6MT 2WD Visia

ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Hur mycket kostar en Nissan Qashqai MHEV 140 6MT 2WD Visia företaget?

En Nissan Qashqai MHEV 140 6MT 2WD Visia som tjänstebil kostar företaget c:a 5 362 kr per månad och innefattar leasingavgifter, försäkring och räntekostnader. Utöver detta tillkommer fordonsskatt på 7 690 kr och sociala avgifter.

Hur mycket kostar det att ha en Nissan Qashqai MHEV 140 6MT 2WD Visia som tjänstebil?

En Nissan Qashqai MHEV 140 6MT 2WD Visia som tjänstebil kostar den anställde extra skatt på bilens förmånsvärde. Vid en månadslön på 29 366 kr och en Nissan Qashqai MHEV 140 6MT 2WD Visia som förmånsbil har den anställde uppskattningsvis kvar 22 192 kr efter skatt.

Vad kostar leasing av en Nissan Qashqai MHEV 140 6MT 2WD Visia för företaget?

En Nissan Qashqai MHEV 140 6MT 2WD Visia kostar uppskattningsvis 4 767 kr/mån i leasingavgift. Moms tillkommer, vilken för de flesta företag är till 50% avdragsgill.

Om informationen som visas

Förmånsvärde.se reserverar sig för eventuella fel i uträkning av förmånsvärde, skatteavdrag, löneuppgifter eller priser på omnämnda fordon. Medan vi oftast har rätt kan det också hända att vi har fel, och därför bör du vända dig till återförsäljare och Skatteverket för att säkerställa förmånsvärden, skatt och nybilspriser innan informationen på förmånsvärde.se används som beslutsunderlag.

Notera att du alltid bör kontrollera att fordonsskatt och extrautrustning är korrekt angiven innan du tar ut ett riktigt förmånsvärde.

Har du hittat något som är fel på sidan? Vi vill hemskt gärna veta detta, och det skulle vara en stor hjälp för oss om du skickar ett mail till info@förmånsvärde.se och beskriver felet för oss.