Tjänstebil
Subaru Outback

Visar variant Outback 2,5Di Field X-Fuel - Visa fler varianter
Visar variant Outback 2,5Di Field X-Fuel - Visa fler varianter

Så här mycket kostar Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel som tjänstebil för anställd 2022

Baserat på bilens pris 419 900 kr och förmånsvärde 6 188 kr räknar vi ut leasingkostnad, skatter och löneavdrag.

ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Kalkylen utgår från att den anställde har en månadslön på 33 996 kr plus ett förmånsbilsavtal. Kostnaden för avtalet baseras på tjänstebilens pris, leasingavtal enligt schablon, beräknat förmånsvärde, extrautrustning, angivna rabatter samt aktuell skattesats i stockholm. Dessa parametrar kan du själv ändra i den detaljerade kalkylen, under uppgifter om Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel.

Kalkyl anställd

Tjänstebil Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel

Kalkylen visar hur mycket din lön skiljer före och efter du tecknat ett avtal om förmånsbil med din arbetsgivare.

Se detaljerad kalkyl för förmånstagare och gör personliga ändringar längre ner på sidan.

Se detaljerad kalkyl

Antal prisbasbelopp 8,7 st
Förmånsvärde 6 188 kr
Ordinarie månadslön 40 331 kr
Månadslön efter avtal 33 996 kr
Skatt 9 057 kr
Lön efter skatt 24 939 kr
Skillnad lön efter skatt 6 291 kr
ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Kostnad leasing för arbetsgivaren

Så här mycket kostar Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel som tjänstebil för arbetsgivaren med lön, leasing, skatt och sociala avgifter

Kalkyl arbetsgivare

Tjänstebil Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel

Notera att priserna är exempelpriser enligt schablon. Ett verkligt leasingavtal kommer att skilja sig något beroende på återförsäljare, dagsränta, ramavtal och leasingbolag.

Månadslön 33 996 kr
Leasing 5 673 kr
Fordonsskatt 0 kr
Moms ej avdr 709 kr
Soc. avgifter 12 625 kr
Totalt kostnader 53 003 kr

Arbetsgivaren får tre kostnadsändringar, närmare bestämt sociala avgifter, leasingkostnaden från leasingbolaget och fordonsskatten. De sociala avgifterna på tjänstebilen är 31,42% av bilens beräknade förmånsvärde. Just för Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel med vald utrustning blir avgiften 1 944 kr/mån.

Leasingkostnaden varierar så klart utifrån vilket avtal företaget lyckas förhandla fram med leasingbolaget. Vi har utifrån schablon tagit fram en exempelavgift på leasing av en Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel med 0 kr extrautrustning. Avgiften blir då 5 673 kr/mån exklusive moms. Notera också att endast 50% av moms från leasingavgifter är avdragsgill för de flesta företag.

ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Tjänstebilen en del av inkomsten

Tjänstebilens förmånsvärde blir en del av den beskattningbara inkomsten.

Ett erbjudande om tjänstebil utformas av förmånstagaren och arbetsgivaren. Beroende på vilken kostnad det innebär för arbetsgivaren att leasa eller köpa en Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel kommer ni inbördes överens om ett lämpligt avdrag från din ordinarie lön för att kompensera för bilens kostnader. I denna kalkyl förutsätter vi att arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om ett löneavdrag, och vi avser den reducerade månadslönen efter bruttolöneavdrag när vi refererar till månadslön.

Vi räknar här på ett exempel med en person som bor i stockholm och har en månadslön på 33 996 kr. Vill du ändra dessa parametrar kan du enkelt göra detta i kalkylens grunduppgifter i tabellen nedan.

Letade du efter en annan variant?

Här är fler varianter av Subaru Outback
Modell Pris ny bil
Outback 2.5Di Adventure 384 900 kr
Outback 2.5Di Adventure X-Fuel 394 900 kr
Outback 2,5Di Field 409 900 kr
Outback 2.5Di Limited 414 900 kr
Outback 2.5Di Limited X-Fuel 424 900 kr
Outback 2.5Di Touring 439 900 kr
Outback 2.5Di Touring X-Fuel 449 900 kr

Förmånstagaren får alltså utöver sin lön ett tjänstebilsavtal på en Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel, med ett nypris på 419 900 kr och ett förmånsvärde på 6 188 kr/mån. Bilens förmånsvärde medför utöver lönen en extra beskattningsbar inkomst på 6 188 kr i månaden. Efter skatt på totalt 9 057 kr (kommunalskatt, statlig skatt och relevanta avdrag) kommer personen att få ut 24 939 kr i nettolön.

Den slutliga kostnaden kan variera beroende på lön, ålder, skattesats i kommunen och exempelvis om man väljer extrautrustning till bilen eller inte.

Grunduppgifter för bil och förmånstagare

Här fyller du i eventuella förändringar i grunduppgifter gällande lön, skattesats, aktuell fordonsskatt och vald extrautrustning.

Förmånsvärdet utgörs av exempelvis nybilspris, om bilen är en miljöbil eller en bensinslukare, koldioxidvärden, eventuella avdrag från förmånsvärdet enligt Skatteverkets tabeller samt fastställd fordonsskatt.

För att förenkla uträkningen utgår vi från bilens nypris, fordonsskatt och värde på extrautrustning vilka ger det beräknade förmånsvärdet. Vi utgår också från förmånstagarens inkomst, skattetabell samt gör antagandet att vederbörande är under 65 år och inte är medlem i Svenska Kyrkan.

Kan ändras efter personliga förutsättningar.
Bör fyllas i för att ge korrekt beräkning.
Uppgifter Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel
Nybilspris 419 900 kr
Värde extrautrustning
kr
Inköpsrabatter
kr
Beräknat förmånsvärde 74 262 kr
Fordonsskatt
Förmånsregler
Uppgifter löntagare
Bruttolön
kr
Bruttolön, leasingkostnader, skatter och avgifter utgör för arbetsgivaren en kostnad motsvarande en månadslön på 40 331 kr.
Folkbokförd i kommun
Skattesats 29.89%

Uträkning och resultat

Här visas uträkningen baserad på grunduppgifterna du fyllt i ovan

Kalkyl tjänstebil Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel
Inkomstår 2022
Årslön efter bruttolöneavdrag 407 952 kr
Förmånsvärde Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel 74 262 kr
Sammanlagd förvärvsinkomst 482 214 kr
Grundavdrag -14 200 kr
Fastställd förvärvsinkomst 468 000 kr
Skatteuträkning
Kommunal inkomstskatt 139 557 kr
Allmän pensionsavgift 30 000 kr
Begravningsavgift 304 kr
Public service-avgift 1 327 kr
Skattereduktion för allmän pensionsavgift -30 000 kr
Jobbskatteavdrag -30 794 kr
Skattereduktion för förvärvsinkomst -1 500 kr
Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster - 200 kr
Slutlig skatt 108 694 kr
Resultat per månad
Lön efter skatt 24 939 kr

Lön efter skatt anger vilket belopp som utbetalas månadsvis efter att arbetsgivaren gjort bruttolöneavdrag baserat på förmånsbilens kostnader samt betalat inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för samtliga beskattningsbara inkomster. Vi tar i beräkningen inte hänsyn till om löntagaren har andra förmåner eller avdrag, eller berörs av arbetsmarknadsmässiga undantag eller andra omständigheter som påverkar skatteuträkning.

Vill du se fler bilar?

Vi har över 3000 andra bilar med tjänstebilskalkyl. Gå till modellväljaren för att hitta fler bilar med beräkning av förmånsvärde och kostnader.

Hitta tjänstebil

Summering

Kalkylen visar att man med en Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel som tjänstebil och en månadslön på 33 996 kr/mån får ett totalt skatteavdrag på 9 057 kr/månad. Kvar till kontant utbetalning är då 24 939 kr/månad.

Vilken tjänstebil och hur mycket du eventuellt måste sänka din bruttolön när du väljer tjänstebil är en överenskommelse du måste göra med din arbetsgivare.

ANNONS - för fria förmånberäkningar
ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Se hur vi har räknat ut förmånsvärdet

Vi har gjort en separat kalkyl för hur man får fram förmånsvärdet för Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel. Klicka för att komma till förmånsberäkningen.

Se förmånsberäkning

Vanliga frågor om Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel

ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Hur mycket kostar en Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel företaget?

En Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel som tjänstebil kostar företaget c:a 6 382 kr per månad och innefattar leasingavgifter, försäkring och räntekostnader. Utöver detta tillkommer fordonsskatt och sociala avgifter.

Hur mycket kostar det att ha en Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel som tjänstebil?

En Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel som tjänstebil kostar den anställde extra skatt på bilens förmånsvärde. Vid en månadslön på 33 996 kr och en Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel som förmånsbil har den anställde uppskattningsvis kvar 24 939 kr efter skatt.

Vad kostar leasing av en Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel för företaget?

En Subaru Outback 2,5Di Field X-Fuel kostar uppskattningsvis 5 673 kr/mån i leasingavgift. Moms tillkommer, vilken för de flesta företag är till 50% avdragsgill.

Om informationen som visas

Förmånsvärde.se reserverar sig för eventuella fel i uträkning av förmånsvärde, skatteavdrag, löneuppgifter eller priser på omnämnda fordon. Medan vi oftast har rätt kan det också hända att vi har fel, och därför bör du vända dig till återförsäljare och Skatteverket för att säkerställa förmånsvärden, skatt och nybilspriser innan informationen på förmånsvärde.se används som beslutsunderlag.

Notera att du alltid bör kontrollera att fordonsskatt och extrautrustning är korrekt angiven innan du tar ut ett riktigt förmånsvärde.

Har du hittat något som är fel på sidan? Vi vill hemskt gärna veta detta, och det skulle vara en stor hjälp för oss om du skickar ett mail till info@förmånsvärde.se och beskriver felet för oss.