Tjänstebil
Mercedes Benz G

Visar variant G 500 - Visa fler varianter
Visar variant G 500 - Visa fler varianter

Så här mycket kostar Mercedes Benz G 500 som tjänstebil för anställd 2022

Baserat på bilens pris 1 194 000 kr och förmånsvärde 15 445 kr räknar vi ut leasingkostnad, skatter och löneavdrag.

ANNONS - förmånsvärde.se är kostnadsfritt

Kalkylen utgår från att den anställde har en månadslön på 59 800 kr plus ett förmånsbilsavtal. Kostnaden för avtalet baseras på tjänstebilens pris, leasingavtal enligt schablon, beräknat förmånsvärde, extrautrustning, angivna rabatter samt aktuell skattesats i stockholm. Dessa parametrar kan du själv ändra i den detaljerade kalkylen, under uppgifter om Mercedes Benz G 500.

Kalkyl anställd

Tjänstebil Mercedes Benz G 500

Kalkylen visar hur mycket din lön skiljer före och efter du tecknat ett avtal om förmånsbil med din arbetsgivare.

Se detaljerad kalkyl för förmånstagare och gör personliga ändringar längre ner på sidan.

Se detaljerad kalkyl

Antal prisbasbelopp 24,7 st
Förmånsvärde 15 445 kr
Ordinarie månadslön 78 336 kr
Månadslön efter avtal 59 800 kr
Skatt 25 974 kr
Lön efter skatt 33 826 kr
Skillnad lön efter skatt 16 901 kr
ANNONS - för fria förmånberäkningar

Kostnad leasing för arbetsgivaren

Så här mycket kostar Mercedes Benz G 500 som tjänstebil för arbetsgivaren med lön, leasing, skatt och sociala avgifter

Kalkyl arbetsgivare

Tjänstebil Mercedes Benz G 500

Notera att priserna är exempelpriser enligt schablon. Ett verkligt leasingavtal kommer att skilja sig något beroende på återförsäljare, dagsränta, ramavtal och leasingbolag.

Månadslön 59 800 kr
Leasing 17 341 kr
Fordonsskatt 0 kr
Moms ej avdr 2 168 kr
Soc. avgifter 23 642 kr
Totalt kostnader 102 950 kr

Arbetsgivaren får tre kostnadsändringar, närmare bestämt sociala avgifter, leasingkostnaden från leasingbolaget och fordonsskatten. De sociala avgifterna på tjänstebilen är 31,42% av bilens beräknade förmånsvärde. Just för Mercedes Benz G 500 med vald utrustning blir avgiften 4 852 kr/mån.

Leasingkostnaden varierar så klart utifrån vilket avtal företaget lyckas förhandla fram med leasingbolaget. Vi har utifrån schablon tagit fram en exempelavgift på leasing av en Mercedes Benz G 500 med 0 kr extrautrustning. Avgiften blir då 17 341 kr/mån exklusive moms. Notera också att endast 50% av moms från leasingavgifter är avdragsgill för de flesta företag.

ANNONS - för fria förmånberäkningar

Tjänstebilen en del av inkomsten

Tjänstebilens förmånsvärde blir en del av den beskattningbara inkomsten.

Ett erbjudande om tjänstebil utformas av förmånstagaren och arbetsgivaren. Beroende på vilken kostnad det innebär för arbetsgivaren att leasa eller köpa en Mercedes Benz G 500 kommer ni inbördes överens om ett lämpligt avdrag från din ordinarie lön för att kompensera för bilens kostnader. I denna kalkyl förutsätter vi att arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om ett löneavdrag, och vi avser den reducerade månadslönen efter bruttolöneavdrag när vi refererar till månadslön.

Vi räknar här på ett exempel med en person som bor i stockholm och har en månadslön på 59 800 kr. Vill du ändra dessa parametrar kan du enkelt göra detta i kalkylens grunduppgifter i tabellen nedan.

Letade du efter en annan variant?

Här är fler varianter av Mercedes Benz G
Modell Pris ny bil
G 350 d 1 113 000 kr
G 400 d 1 153 000 kr
G 400 d (version from. april) 1 255 000 kr
G 500 (version from. april) 1 295 000 kr

Förmånstagaren får alltså utöver sin lön ett tjänstebilsavtal på en Mercedes Benz G 500, med ett nypris på 1 194 000 kr och ett förmånsvärde på 15 445 kr/mån. Bilens förmånsvärde medför utöver lönen en extra beskattningsbar inkomst på 15 445 kr i månaden. Efter skatt på totalt 25 974 kr (kommunalskatt, statlig skatt och relevanta avdrag) kommer personen att få ut 33 826 kr i nettolön.

Den slutliga kostnaden kan variera beroende på lön, ålder, skattesats i kommunen och exempelvis om man väljer extrautrustning till bilen eller inte.

Grunduppgifter för bil och förmånstagare

Här fyller du i eventuella förändringar i grunduppgifter gällande lön, skattesats, aktuell fordonsskatt och vald extrautrustning.

Förmånsvärdet utgörs av exempelvis nybilspris, om bilen är en miljöbil eller en bensinslukare, koldioxidvärden, eventuella avdrag från förmånsvärdet enligt Skatteverkets tabeller samt fastställd fordonsskatt.

För att förenkla uträkningen utgår vi från bilens nypris, fordonsskatt och värde på extrautrustning vilka ger det beräknade förmånsvärdet. Vi utgår också från förmånstagarens inkomst, skattetabell samt gör antagandet att vederbörande är under 65 år och inte är medlem i Svenska Kyrkan.

Kan ändras efter personliga förutsättningar.
Bör fyllas i för att ge korrekt beräkning.
Uppgifter Mercedes Benz G 500
Nybilspris 1 194 000 kr
Värde extrautrustning
kr
Inköpsrabatter
kr
Beräknat förmånsvärde 185 346 kr
Fordonsskatt
Förmånsregler
Uppgifter löntagare
Bruttolön
kr
Bruttolön, leasingkostnader, skatter och avgifter utgör för arbetsgivaren en kostnad motsvarande en månadslön på 78 336 kr.
Folkbokförd i kommun
Skattesats 29.89%

Uträkning och resultat

Här visas uträkningen baserad på grunduppgifterna du fyllt i ovan

Kalkyl tjänstebil Mercedes Benz G 500
Inkomstår 2022
Årslön efter bruttolöneavdrag 717 600 kr
Förmånsvärde Mercedes Benz G 500 185 346 kr
Sammanlagd förvärvsinkomst 902 946 kr
Grundavdrag -14 200 kr
Fastställd förvärvsinkomst 888 700 kr
Skatteuträkning
Kommunal inkomstskatt 265 010 kr
Statlig inkomstskatt 69 600 kr
Allmän pensionsavgift 30 000 kr
Begravningsavgift 577 kr
Public service-avgift 1 327 kr
Skattereduktion för allmän pensionsavgift -30 000 kr
Jobbskatteavdrag -23 325 kr
Skattereduktion för förvärvsinkomst -1 500 kr
Slutlig skatt 311 689 kr
Resultat per månad
Lön efter skatt 33 826 kr

Lön efter skatt anger vilket belopp som utbetalas månadsvis efter att arbetsgivaren gjort bruttolöneavdrag baserat på förmånsbilens kostnader samt betalat inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för samtliga beskattningsbara inkomster. Vi tar i beräkningen inte hänsyn till om löntagaren har andra förmåner eller avdrag, eller berörs av arbetsmarknadsmässiga undantag eller andra omständigheter som påverkar skatteuträkning.

Vill du se fler bilar?

Vi har över 3000 andra bilar med tjänstebilskalkyl. Gå till modellväljaren för att hitta fler bilar med beräkning av förmånsvärde och kostnader.

Hitta tjänstebil

Summering

Kalkylen visar att man med en Mercedes Benz G 500 som tjänstebil och en månadslön på 59 800 kr/mån får ett totalt skatteavdrag på 25 974 kr/månad. Kvar till kontant utbetalning är då 33 826 kr/månad.

Vilken tjänstebil och hur mycket du eventuellt måste sänka din bruttolön när du väljer tjänstebil är en överenskommelse du måste göra med din arbetsgivare.

ANNONS - för fria förmånberäkningar
ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Se hur vi har räknat ut förmånsvärdet

Vi har gjort en separat kalkyl för hur man får fram förmånsvärdet för Mercedes Benz G 500. Klicka för att komma till förmånsberäkningen.

Se förmånsberäkning

Vanliga frågor om Mercedes Benz G 500

ANNONS - för fria förmånberäkningar

Hur mycket kostar en Mercedes Benz G 500 företaget?

En Mercedes Benz G 500 som tjänstebil kostar företaget c:a 19 508 kr per månad och innefattar leasingavgifter, försäkring och räntekostnader. Utöver detta tillkommer fordonsskatt och sociala avgifter.

Hur mycket kostar det att ha en Mercedes Benz G 500 som tjänstebil?

En Mercedes Benz G 500 som tjänstebil kostar den anställde extra skatt på bilens förmånsvärde. Vid en månadslön på 59 800 kr och en Mercedes Benz G 500 som förmånsbil har den anställde uppskattningsvis kvar 33 826 kr efter skatt.

Vad kostar leasing av en Mercedes Benz G 500 för företaget?

En Mercedes Benz G 500 kostar uppskattningsvis 17 341 kr/mån i leasingavgift. Moms tillkommer, vilken för de flesta företag är till 50% avdragsgill.

Om informationen som visas

Förmånsvärde.se reserverar sig för eventuella fel i uträkning av förmånsvärde, skatteavdrag, löneuppgifter eller priser på omnämnda fordon. Medan vi oftast har rätt kan det också hända att vi har fel, och därför bör du vända dig till återförsäljare och Skatteverket för att säkerställa förmånsvärden, skatt och nybilspriser innan informationen på förmånsvärde.se används som beslutsunderlag.

Notera att du alltid bör kontrollera att fordonsskatt och extrautrustning är korrekt angiven innan du tar ut ett riktigt förmånsvärde.

Har du hittat något som är fel på sidan? Vi vill hemskt gärna veta detta, och det skulle vara en stor hjälp för oss om du skickar ett mail till info@förmånsvärde.se och beskriver felet för oss.